POZIOM A1

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC

Szanowni Państwo, zdajemy sobie doskonale sprawę, że coraz bardziej potrzebne są podręczniki do języka polskiego jako obcego. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Ogólnoukraińskim Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu na zlecenie Senatu RP przygotowało podręcznik do nauczania j. polskiego jako obcego na poziomie A1. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

Autorkami podręcznika dla poziomu A1 (klasa V) są Róża Ciesielska - Musameh, Kamila Kwiatkowska - - wykładowczynie w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie oraz Maria Maćkowicz - dyrektor biura Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A1 dotyczy osób, które posługują się językiem:

- rozumieją i potrafią stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego,
- potrafią przedstawiać siebie i innych,
- formułują pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają,
- potrafią prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.PODRĘCZNIK - PODZIAŁ NA LEKCJE

facebook