I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH

I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH


Forum Młodzieży Polonijnej
I MŁODZIEŻOWYCH POLONIJNYCH MISTRZOSTW SPORTÓW ZIMOWYCH

21 lutego 2019 w Krynicy-Zdroju.Wieczorne spotkanie uczestników Mistrzostw z zaproszonymi Gośćmi poświęcone było m.in omówieniu perspektyw rozwoju sportów polonijnych, pomysłom na nowe wydarzenia integrujące Polonię wokół idei olimpijskich, omówieniu dotychczasowych rezultatów odbywających się Mistrzostw oraz planów na kolejny dzień, czyli narciarstwa biegowego.

Zwieńczeniem wieczoru byłą debata - poprzedzona quizem internetowym z wiedzy o Polsce - przygotowująca "Manifest Polskości" - czym jest dla młodego pokolenia Polaków mieszkających za granica i młodej Polonii polskość?. Jakie budzi skojarzenia, emocje, uczucia. Na podstawie pracy w grupach określono kluczowe pojęcia konstytuujące polskość. Do wyników tej pracy będziemy jeszcze wracali. Tymczasem zapraszamy do zobaczenia relacji fotograficznej


Relacja fotograficzna

Zdjęcia: © Polonijna Agencja Informacyjna
PATRONEM HONOROWYM
I MŁODZIEŻOWYCH POLONIJNYCH MISTRZOSTW SPORTÓW ZIMOWYCH JEST
MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STANISŁAW KARCZEWSKI


Organizator - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Przedsięwzięcie finansowane
ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Partner Główny
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Senatu RP Stanisław KarczewskiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Minister Sportu i TurystykiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Patronat nad Mistrzostwami - Polski Komitet Olimpijski
Patronat Honorowy
Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju


Patronat Honorowy
Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów
Lokalni partnerzy sportowi

Patronat medialny

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów