I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH

I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH


REJESTRACJA ZAWODNIKÓW

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 stycznia br.

Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem Mistrzostw


U W A G A

Zawody przeznaczone są dla uczestników w wieku 14-28 lat.

Organizatorzy pokrywają koszt noclegu i wyżywienia.

Koszt dojazdu na Mistrzostwa i powrotu do miejsca zamieszkania pokrywa zawodnik (i jego opiekun w przypadku osób niepełnoletnich).

Osoba niepełnoletnia do 18. roku życia nie może wziąć udziału indywidualnie w Mistrzostwach.
Osoba taka musi być w grupie, która przyjeżdża z opiekunem.
Grupa uczestników niepełnoletnich na jednego opiekuna nie może być mniejsza niż 5 osób.
Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie mają możliwości zorganizowania grupy wraz z opiekunem, proszeni są o kontakt z Organizatorem przy pomocy poczty elektronicznej: sport@wspolnotapolska.org.pl .

Dla zawodników i ich opiekunów obowiązuje wpisowe w wysokości 50 PLN.
Opłatę wnosi się dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Komitet Organizacyjny, o czym zostaną Państwo powiadomieni w odrębnym mailu.
Sam fakt wypełnienia formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczny z zakwalifikowaniem się do Mistrzostw.

Opiekun którego wiek znajduje się w przedziale 18-28 lat może być jednocześnie uczestnikiem Mistrzostw.
W takim przypadku może mieć pod opieką tylko jedno lub więcej osób niepełnoletnich.
Opłata za rejestrację opiekuna-zawodnika wynosi jednorazowo 50,00 PLN i obejmuje zarówno wpisowe za start własny jak i opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami.

Rejestracja zawodników trwa do 28 stycznia 2019 r.REJESTRACJA NA MISTRZOSTWA DOBIEGŁA KOŃCA
DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA I CZEKAMY NA PAŃSTWA W KRYNICY-ZDROJUOrganizator - Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
Przedsięwzięcie finansowane
ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Partner Główny
Patronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Senatu RP Stanisław KarczewskiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Minister Sportu i TurystykiPatronat Honorowy nad Mistrzostwami
Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski
Patronat nad Mistrzostwami - Polski Komitet Olimpijski
Patronat Honorowy
Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju


Patronat Honorowy
Jacek Migacz
Wójt Gminy Grybów
Lokalni partnerzy sportowi

Patronat medialny
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów