Kurytyba
3-7.07.2019


Kongres Młodzieży Polonijnej w Ameryce Południowej jest szczególnie ważnym wydarzeniem w tegorocznym kalendarzu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Dotyczy on bowiem nie tylko priorytetowego kierunku działania jakim jest młodzież, ale także priorytetowego regionu jakim jest Ameryka Południowa. Sytuacja liczebnie znaczącej Polonii na tym kontynencie jest specyficzna. Traci ona kontakt z polską tożsamością, znajomość języka polskiego zanika, a kontakty z Polską z racji kosztów podróży lotniczych zamierają. Ostatnie lata pokazują, że jest szansa zatrzymania tego procesu, ale wymagać to będzie od instytucji opiekujących się Polonia konsekwentnych działań, skierowanych głównie do młodzieży.Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” podjęło wyzwanie zorganizowania spotkania, na którym spotkają się młode osoby polskiego pochodzenia z Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Chile, Urugwaju i Chile. Celem spotkania jest poznanie tych środowisk, wsłuchanie się w ich potrzeby, integracja tych środowisk, stworzenie im platformy do debaty, dyskusji, wspólnego wypracowania strategii działania na najbliższy czas, pokazanie różnych możliwości współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i instytucjami rządowymi wspierającymi Polonię, ale także pokazanie kawałka dzisiejszej Polski, kultury i sztuki.

Kongres odbędzie się w dniach 3-7 lipca w Kurytybie w Brazylii i jest on pierwszym z trzech Kongresów Młodzieży Polonijnej organizowanych przez „Wspólnotę Polską” w 2019r.

integrowanie i motywowanie młodzieży do działalności polonijnej oraz umacnianie polskiej tożsamości narodowejZGŁOSZENIA NA KONGRESPROGRAM KONGRESU W KURYTYBIE


3 lipca – środa


20:20

Koncert zespołu WISŁA w Teatrze GUAIRA

połączony z oficjalnym powitaniem gości przez Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego4 lipca – czwartek – A TO POLSKA WŁAŚNIE


9:30

Oficjalne otwarcie Kongresu

Przemówienia zaproszonych gości oraz przedstawicieli Polonii


9:45 – 10:30

Jak Państwo Polskie wspiera Polonię?

Wystąpienia przedstawicieli najważniejszych instytucji polskich:

Senat RP – Marszałek Stanisław Karczewski*
Kancelaria Prezydenta RP – Minister Adam Kwiatkowski*
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Minister Szymon Szynkowski vel Sęk*

*Do potwierdzenia


10:30

Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na rzecz Polonii i Polonii
w Ameryce Południowej

Dariusz Piotr Bonisławski, Prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”


11:30

Młodzi Młodym – Łączy nas Polska

Prezentacje i filmy przygotowane przez studentów z Klubu Studenta Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” promujące Polskę:


Polska widziana oczami młodych ludzi

Studia w Polsce
Aktywności młodzieży polonijnej


11:45

Szkolnictwo wyższe i możliwości studiowania w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NAWA


14:30

Poland: The Royal Tour

Filmu o Polsce z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego


16:00

Otwarcie wystawy „Polacy światu”

Wystawa przygotowana przez MSZ


20:00

Polski wieczór z tradycją – Koncert5 lipca – piątek – A TO POLONIA WŁAŚNIE


9:30

Prezentacje środowisk młodzieżowych z Ameryki Południowej

Prezentacje w dowolnej formie przygotowane przez środowiska, pokazujące ich działalność w różnych obszarach


11: 20

Wystawa „Polacy w Ameryce Południowej”

Wystawa w formule przystanków polskości w różnych miejscach Ameryki Południowej, plansze przygotowane przez uczestników będą pokazywać historię tych środowisk, zasłużone osoby, osiągnięcia

Zachować pamięć

O konieczności ratowania polskich archiwów rodzinnych, domowych i organizacyjnych w Ameryce Południowej
prelekcja Dr Krzysztofa Smolana


15:00

Zwiedzanie Kurytyby – Śladami Polaków

Wycieczka przygotowana przez środowiska polonijne z Kurytyby


20:00

Zabawa z zespołem Śląsk6 lipca – sobota – POLONIA W DZIAŁANIU


9:30 – 16:00

RÓWNOLEGŁE WARSZTATY (do wyboru przez uczestników Kongresu):

  1. Warsztaty taneczne z zespołem Śląsk
  2. Warsztaty z robienia krótkich filmów telefonem komórkowym – warsztaty prowadzone przez ekipę TVP Polonia
  3. Warsztaty polskiego rękodzieła
  4. Warsztaty kulinarne: Nowoczesna kuchnia polska


16:30 – 18:00

Kluby Studenta Polonijnego

Dyskusja o rozwoju Klubów Studenta Polonijnego


20:00

Uroczyste zakończenie Kongresu, rozdanie dyplomów7 lipca – niedziela


10:00

Msza Św. w Kościele św. Stanisława


PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE


ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.

facebook