Toronto
20-22.09.2019


Konferencja Quo Vadis odbyła się po raz pierwszy w 2009 roku w Ottawie w Kanadzie, a w następnych latach gościła też w innych miastach Kanady i USA. Jest to wydarzenie adresowane głównie do młodzieży z USA, Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii. Podczas 3-dniowego spotkania uczestnicy biorą udział w warsztatach, prezentacjach i spotkaniach integracyjnych. Mają okazje do dyskusji i wymiany doświadczeń.Celem Konferencji Quo Vadis jest podtrzymywanie polskiej tożsamości i dziedzictwa kulturowego, a także wyposażanie jej uczestników w narzędzia, które pozwolą im skutecznie budować pozytywny wizerunek społeczności polskiej za granicą.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-22 września w Toronto i będzie ostatnim z trzech dużych Kongresów Młodzieży Polonijnej w 2019 roku.

integrowanie i motywowanie młodzieży do działalności polonijnej oraz umacnianie polskiej tożsamości narodowej


PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY


PISMO Z KANCELARII PREZYDENTA RP

ORGANIZACJA - STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT MEDIALNY

Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.

facebook