II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE

24-27 czerwca 2021 r., Gdynia


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni serdecznie zapraszają na II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskich, które odbywają się w Gdyni w dniach 24-27 czerwca 2021 r.

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej edycji. Regaty wpisują się w obchody corocznych Dni Morza, które odbędą się w tym czasie w Gdyni. Poza zmaganiami sportowymi na uczestników czeka zatem wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to również okazja do spotkania z polskimi żeglarzami. Regaty będzie wspierał m.in. słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, a opiekę na wodzie sprawował będzie żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.

Regaty zostaną przeprowadzone na jachtach klasy „2020”. Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/o-jachcie-2/


INAUGURACJA MISTRZOSTWDziś w Marinie Yacht Park Gdynia zainaugurowane zostały II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. Tadeusza Wendy. W uroczystości wzięli udział zawodnicy 13 załóg reprezentujący Polonię 7 krajów z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście. W tym gronie nie zabrakło Hanny Wendy-Uszyńskiej, wnuczki inż. Tadeusza Wendy, która wspólnie ze skarbnikiem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Tomaszem Rożniakiem wygłosiła formułę otwarcia Mistrzostw.

- Chcę podziękować wszystkim naszym partnerom, do których w tym roku dołączył Port Gdynia – mówił Tomasz Rozniak. – To bardzo ważna instytucja, a jej losy są związane z postacią patrona tej imprezy. Inżynier Wenda prowadził projekt budowy portu, a wiemy jakie ten port miał ogromne znaczenie dla II Rzeczypospolitej. W warstwie emocjonalnej, bo otwierał Polskę na morze i świat oraz praktyczne, bo umożliwiał handel i rozwój kraju. Mistrzostwa z roku na rok się rozrastają. Jesteśmy na gościnnej pomorskiej ziemi, a dzisiejsza pogoda stanowi najlepszy tego dowód, bo jest do żeglowania idealna.

Obecni byli także m.in. przedstawiciele miasta Gdynia, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski, prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Marynarki Wojennej kmdr Mariusz Mięsikowski, przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego ambasador Witold Rybczyński, Tadeusz Pilat prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, sekretarz generalny Węgierskiego Związku Żeglarskiego Andras Holczhauser.

W regatach, w ramach Ligi Akademickiej, biorą także udział podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej. Trzy najlepsze załogi będą ścigać się w ramach własnej klasyfikacji.

Mistrzostwa potrwają do jutra - 26 czerwca, a zawodnicy będą ścigać się na jachtach klasy 2020.

Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a patronat honorowy sprawują: Polski Komitet Olimpijski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, rektor AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.

Partnerami strategicznymi imprezy są: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorski Związek Żeglarski, Spółka Dalmor SA – Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości oraz Port Gdynia S.A. Polonijna Agencja Informacyjna i Żeglarski.info sprawują patronat medialny nad Mistrzostwami.

Regaty organizowane są w ramach trwającego w Gdyni do 27 czerwca Święta Morza.


O SPORCIE POLONIJNYM


DARIUSZ PIOTR BONISŁAWSKI
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


MAREK RUDNICKI
profesor medycyny
Polonia amerykańska


TADEUSZ ADAM PILAT
prezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych
PIERWSZY DZIEŃ ZAWODÓW
DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW
CEREMONIA MEDALOWA


WYNIKI REGAT


MIEJSCE I

Austria, Irlandia
Załoga: Szymon Janik - Stanisław Popek - Irena Małek - Magdalena Detyna - Miłosz Góralik

MIEJSCE II

Austria
Załoga: Kinga Brzózka - Emil Dyrcz - Małgorzata Kalvoda - Krzysztof Micał - Waldemar Ludwiczak

MIEJSCE III

Czechy
Załoga: Jakub Wedehefte - Grzegorz Skupień - Andrea Skupień - Kapsia Ivan Borski - Jana Borska - Bogdan Borski

MIEJSCE IV

Czechy
Załoga: Lech Ćmok - Ewa Ćmok - Bogdan Kokotek - Michał Jeżowicz - Zbigniew Jeżowicz

MIEJSCE V

Załoga AMW I
Załoga: Mateusz Pietrzak - Oskar Marczewski - Kamil Matanowski - Klaudiusz Sawczuk

MIEJSCE VI

Załoga AMW II
Załoga: Maria Kulling - Aleksandra Jasińska - Maciej Hamera - Maciej Klasa

MIEJSCE VII

Austria
Załoga: Jakub Pietrzak - Rafał Draus - Jakub Draus - Mariusz Cisak - Jarosław Hebda

MIEJSCE VIII

Niemcy - USA
Załoga: Robert Kamiński - Jacek Zalas - Marzena Oberski - Karol Ericson

MIEJSCE IX

Czechy
Załoga: Dominik Śliwiński - Henryk Cieślar - Anna Franek - Władysław Czudek - Marian Cieślar

MIEJSCE X

Szwecja - Dania
Załoga: Marcin Kacala - Paweł Hofman - Tomasz Wnkler - Andreas Henriksson - Andrzej Kacala

MIEJSCE XI

Załoga AMW III
Załoga: Konrad Lipski - Jan Sordyl - Kacper Mendyka - Marcin Kleparski

MIEJSCE XII

Austria
Załoga: Marta Zajączkowska - Anna Pawlak - Andrzej Blacha - Grażyna Dorota Subocz - Paweł Wojcik

Sędzia Główny
Sebastian Wójcikowski


KOŃCOWE WYNIKI MISTRZOSTW


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW
PRZYGOTOWANIA DO MISTRZOSTWLosowanie jachtów

17 czerwca odbyło się oficjalne losowanie Jachtów 2020 dla poszczególnych załóg na II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. Tadeusza Wendy, które odbędą się w Gdyni. W oficjalnym losowaniu uczestniczyli: Olek Steciuk kierownik ośrodka szkolenia pływackiego AMW, Marta Wasążnik pełnomocnik klasy 2020 oraz prowadząca losowania Karolina Sołtaniuk.Przedstawiamy wyniki losowania:


JACHT 109
1. Henryk Cieślar
2. Anna Franek
3. Władysław Czudek
4. Marian Cieślar

JACHT 114
1. Robert Kaminski
2. Jacek Zalas
3. Marzena Oberski
4. Frank Schoucholtz

JACHT 107
1. Emil Dyrcz
2. Małgorzata Kalvoda
3. Krzysztof Micał
4. Waldemar Ludwiczak

JACHT 113
1. Stanisław Popek
2. Irena Małek
3. Magdalena Detyna
4. Mariusz Cisak


JACHT 102
1. Draus Rafał
2. Draus Jakub
3. Draus Maksymilian
4. Jarosław Hebda

JACHT 115
1. Marta Zajaczkowska
2. Anna Pawlak
3. Andrzej Blacha
4. Grazyna Dorota Subocz
5. Pawel Wojcik

JACHT 119
1. Grzegorz Skupień
2. Andrea Skupień
3. Ivan Borski
4. Janka Borska
5. Bogdan Borski

JACHT 117
1. Marcin Kacala
2. Paweł Hofman
3. Tomasz Wenkler
4. Andreas Henriksson
5. Andrzej Kacala


JACHT 116
1. Lech Ćmok
2. Ewa Ćmok
3. Bogdan Kokotek
4. Michał Jeżowicz
5. Zbigniew Jeżowicz

JACHT 108
AMW 1

JACHT 118
AMW 2
JACHT 120

Rygory sanitarne

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującymi w podanym terminie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zawiadomieniu o regatach.


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Patron Mistrzostw inżynier Tadeusz Wenda

Dla każdego kto zna historię Gdyni postać inżyniera Tadeusz Wendy jest nierozerwalnie związana z sukcesem II Rzeczypospolitej w odbudowie polskiej państwowości nad Bałtykiem. Dzięki jego śmiałym wizjom niewielka wioska rybacka przeobraziła się w znaczący w Europie port, a żegluga narodowa uzyskała pełny dostęp do mórz i oceanów całego świata. Miło nam poinformować, że zgodnie z wolą Rodziny wielkiego Polaka, wyrażonej przez Jego wnuczkę Hannę Wendę-Uszyńską, na prośbę Organizatorów zawodów, Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie nosić będą imię tego wielkiego Polaka.


INFORMACJE O PATRONIE
JACHT 2020

Regaty zostaną rozegrane w klasie 2020. Dla uznania regat za odbyte ustala się rozegranie przynajmniej 1 wyścigu.

Jacht klasy 2020 - przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz. U. poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).

Bezpieczeństwo

Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bezstresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.

Konstrukcja

Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej. Jacht posiada kategorie projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6 stop. B , podmuchach wiatru do 33 węzłów i fali do 2 m wysokości).
PUNKTACJA

  • Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ.
  • Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów.
  • W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu
Mail: sport@swp.org.pl

World Sailing 2017-2020

Regaty rozgrywane będą̨ zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2017-2020.ZAWIADOMIENIE O REGATACH
ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
zostały objęte patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PARTNER GŁÓWNY
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAPATRONAT MEDIALNY - RADIO GDAŃSKPATRONAT MEDIALNY - ZEGLARSKI.INFO


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów