ZAWIADOMIENIE O REGATACH

II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE

Gdynia 24-27 czerwca 2021 r.


MIEJSCE I TERMIN REGAT:

Regaty zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 25-26 czerwca 2021 r.
Miejsce postoju jachtów: Marina Yacht Park, w gdyńskim Basenie Prezydenta

1. PRZEPISY

 • Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w ‘Przepisach Regatowych Żeglarstwa’ World Sailing.
 • W przypadku sprzeczności decydują postanowienia Instrukcji żeglugi.
 • Dodatek P - „Specjalne procedury dla przepisu 42” ma zastosowanie.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

3. PARTNER STRATEGICZNY

 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Spółka Dalmor S.A. - Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości

4. PATRONAT HONOROWY

 • Polski Komitet Olimpijski
 • Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Dariusz BONISŁAWSKI
 • Rektor AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT
 • Prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław WITKOWSKI

5. MECENAT FINANSOWY

 • Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

6. PATRONAT MEDIALNY

 • Polonijna Agencja Informacyjna

7. KLASA

Regaty zostaną rozegrane w klasie 2020. Dla uznania regat za odbyte ustala się rozegranie przynajmniej 1 wyścigu.

8. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą do 30 maja 2021 r. na adres e-mail: sport@swp.org.pl  

9. PROGRAM REGAT

Piątek (25.06.2021 r.)

 • 10:00 – otwarcie regat, losowanie jachtów, odprawa z zawodnikami
 • 11.30 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia

Sobota (26.06.2021 r.)

 • 10:00 – sygnał startu do pierwszego wyścigu dnia
 • żaden sygnał ostrzeżenia nie będzie podany później niż o godzinie 12.55
 • ok. 15.00 – zakończenie regat

10. PUNKTACJA:

 • Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ.
 • Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów.
 • W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

11. INSTRUKCA ŻEGLUGI

Instrukcja Żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy Biurze Regat.

12. TRASA

Trasa – szczegóły trasy zostaną podane w załączniku do Instrukcji Żeglugi

13. NAGRODY

Załogi w poszczególnych kategoriach sklasyfikowane na miejscach I – III otrzymują puchary i medale.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

16. PROTESTY:

 • Dla ważności protestu obowiązuje poinformowanie o zamiarze protestowania statku mety możliwie jak najszybciej po ukończeniu wyścigu bez jakiegokolwiek kontaktu zewnątrz. Niniejszy punkt zmienia PRŻ 61.
 • Formularze protestowe będą dostępne w biurze regat. Protesty, prośby o zadośćuczynienie lub o wznowienie muszą być dostarczone do biura przed upływem obowiązującego limitu czasu.
 • Czas składania protestów wynosi 45 minut po tym jak ostatni jacht ukończył ostatni wyścig w danym dniu lub po tym jak komisja regatowa zasygnalizuje, że nie będzie już więcej wyścigów w tym dniu. Obowiązuje późniejszy z wymienionych terminów.

17. STERNIK JACHTU:

 • Do jachtu może być przypisany (jeżeli będzie taka wola uczestników danej reprezentacji) ze strony Organizatora regat sternik.
 • Organizator dopuszcza na wniosek reprezentacji na samodzielne sterowanie jachtem członka zgłoszonej załogi.

18. NA JACHCIE:

 • Na każdym jachcie obowiązują załogi 5 osobowe. W wyjątkowych sytuacjach komisja regatowa może rozpatrzyć pozytywnie pisemny wniosek zawodnika na pomniejszenie załogi.
 • Rotacja zawodników – zmiana członków załogi na jachcie możliwa jest wyłącznie drugiego dnia regat przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu dnia.
 • Dopuszcza się start dzieci w załodze od 12 roku życia (w załodze dopuszcza się udział 2 osób niepełnoletnich )

19. JACHTY

Losowanie jachtów odbędzie się w piątek podczas ceremonii otwarcia regat. Potem nie przewiduje się kolejnych losowań.

20. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

21. DANE OSOBOWE

Osoby uczestniczące w regatach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem regat. Wyniki rywalizacji oraz zarejestrowane podczas regat materiały fotograficzne i video mogą zostać opublikowane w zasobach publicznych Organizatora oraz w innych mediach publicznych.
STRONA GŁÓWNA REGAT 2021


ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu
Mail: sport@swp.org.pl
ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
zostały objęte patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PARTNER GŁÓWNY
PATRONAT MEDIALNY - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAPATRONAT MEDIALNY - RADIO GDAŃSKPATRONAT MEDIALNY - ZEGLARSKI.INFOProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów