II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE

24-27 czerwca 2021 r., Gdynia


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polski Komitet Olimpijski, Pomorski Związek Żeglarski oraz Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni serdecznie zapraszają do udziału w II Światowych Polonijnych Mistrzostwach Żeglarskich, które odbędą się w Gdyni w dniach 24-27 czerwca 2021 r.

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie organizowane dla żeglarzy polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej edycji. Regaty wpisują się w obchody corocznych Dni Morza, które odbędą się w tym czasie w Gdyni. Poza zmaganiami sportowymi na uczestników czeka zatem wiele dodatkowych atrakcji. Będzie to również okazja do spotkania z polskimi żeglarzami. Regaty będzie wspierał m.in. słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, a opiekę na wodzie sprawował będzie żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.

Regaty zostaną przeprowadzone na jachtach klasy „2020”. Informacja szczegółowa o jachtach znajduje się pod adresem: https://jacht2020.pl/o-jachcie-2/

Do udziału zapraszamy amatorskie 4-5 osobowe polonijne załogi żeglarskie.

Zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty przeprowadzenia dwudniowych regat pokrywa organizator. Koszty dojazdu do Gdyni uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Wpisowe w wysokości 100 zł, płatne po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się do regat.

Uczestnicy będą zobowiązani przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 wykonany w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy lub zaświadczenie potwierdzające szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19.

Rejestracja załóg

Rejestracja załóg trwa do 30 maja 2021 r.

Zgłoszenia załóg (zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj zamieszkania) należy przesyłać na adres: sport@swp.org.pl

Informacja o zakwalifikowaniu

Informacja Komitetu Organizacyjnego o zakwalifikowaniu do udziału zostanie przekazana do dnia 1 czerwca 2021 r.

Rygory sanitarne

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującymi w podanym terminie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym zawiadomieniu o regatach.


ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Patron Mistrzostw inżynier Tadeusz Wenda

Dla każdego kto zna historię Gdyni postać inżyniera Tadeusz Wendy jest nierozerwalnie związana z sukcesem II Rzeczypospolitej w odbudowie polskiej państwowości nad Bałtykiem. Dzięki jego śmiałym wizjom niewielka wioska rybacka przeobraziła się w znaczący w Europie port, a żegluga narodowa uzyskała pełny dostęp do mórz i oceanów całego świata. Miło nam poinformować, że zgodnie z wolą Rodziny wielkiego Polaka, wyrażonej przez Jego wnuczkę Hannę Wendę-Uszyńską, na prośbę Organizatorów zawodów, Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie nosić będą imię tego wielkiego Polaka.


INFORMACJE O PATRONIE
JACHT 2020

Regaty zostaną rozegrane w klasie 2020. Dla uznania regat za odbyte ustala się rozegranie przynajmniej 1 wyścigu.

Jacht klasy 2020 - przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz. U. poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).

Bezpieczeństwo

Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bezstresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.

Konstrukcja

Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej. Jacht posiada kategorie projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6 stop. B , podmuchach wiatru do 33 węzłów i fali do 2 m wysokości).
PUNKTACJA

  • Stosowany będzie system Małych Punktów wg dodatku „A” PRŻ.
  • Planowane jest rozegranie siedmiu (7) wyścigów.
  • W przypadku rozegrania czterech (4) wyścigów najgorszy wyścig zostanie odrzucony.

ZGŁOSZENIA - KONTAKT

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu
Mail: sport@swp.org.pl

World Sailing 2017-2020

Regaty rozgrywane będą̨ zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2017-2020.ZAWIADOMIENIE O REGATACH
ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,II ŚWIATOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA ŻEGLARSKIE
SFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie
zostały objęte patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNAPATRONAT MEDIALNY
ZEGLARSKI.INFO