TRZECIA EDYCJA
POLONIJNYCH BIEGÓW
NIEPODLEGŁOŚCIkontakt z inicjatorami biegu
SWP


Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Biuro Organizacyjne Polonijnych Biegów Niepodległości
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Dom Polonii w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa

sport@wspolnotapolska.org.pl