TRZECIA EDYCJA
POLONIJNYCH BIEGÓW
NIEPODLEGŁOŚCIZałożenia organizacyjne Biegu 1918
trzecia edycja w roku 2020


 1. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" inicjuje organizację na całym świecie drugiej edycji Polonijnych Biegów Niepodległości z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 2. Organizacje Biegów Niepodległości  powierza się środowiskom polskim i polonijnym na całym świecie (kluby, stowarzyszenia, szkoły, parafie, grupy inicjatywne itp.).

 3. W Biegach  Niepodległości mogą wziąć udział wszyscy chętni (bez ograniczeń wiekowych) chcący promować idee obchodów stulecia odzyskania Niepodległości Polski.

 4. Biegi mogą odbywać się w każdym miejscu na świecie poza Polską gdzie istnieje grupa inicjatywna chcąca zorganizować Bieg pod nazwą Polonijny Bieg Niepodległości  lub Polski Bieg Niepodległości.

 5. Termin organizacji biegu jest dowolny chociaż sugerujemy żeby to był 11 listopada 2020r.

 6. Proponujemy przeprowadzenie konkurencji biegowych na kilku dystansach w różnych kategoriach, sugerujemy żeby wśród dystansów biegowych odbył się obligatoryjnie jeden na dystansie 1918 m.

 7. W ramach Biegu mogą być  organizowane również dodatkowe wydarzenia kulturalno-rozrywkowe.

 8. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  poprzez stronę  http://wspolnotapolska.org.pl/bieg1918 zapewnia dostęp do materiałów graficznych promujących bieg (projekt banera, ulotki, logo biegu, logo Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" , nazwa biegu) oraz zapewnia promocję biegu poprzez umieszczenie informacji o biegu na stronie http://wspolnotapolska.org.pl/bieg1918

 9. Warunkiem promowania przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"  Biegu Niepodległości w danym kraju, mieście, miejscowości jest przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line o organizacji biegu, dostępnego na naszej stronie internetowej oraz użycie w czasie informowania o biegu oraz w trakcie jego organizacji identyfikacji graficznych zawierających loga inicjatorów i logo Biegu 1918 dostępnych w materiałach promocyjnych.

 10. Po akceptacji zgłoszenia, informację o biegu umieścimy na naszej stronie (m.in. na mapie Biegów Niepodległości) i będziemy go promowali w mediach.

 11. Po zakończeniu organizacji Biegu Niepodległości prosimy o przesłanie kilku zdjęć (3-4) ewentualnie krótkiej prezentacji Power Point na adres: sport@wspolnotapolska.org.pl

 12. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie pokrywa kosztów zorganizowania biegów zgłoszonych na stronę http://wspolnotapolska.org.pl/bieg1918

 13. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nie odpowiada za kwestie prawne i organizacyjne podczas realizacji Biegów Niepodległości  w danym kraju.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA