TRZECIA EDYCJA
POLONIJNYCH BIEGÓW
NIEPODLEGŁOŚCIformularz zgłoszeniowy

Organizację zainteresowane otrzymaniem pakietów startowych proszone są o kontakt z organizatorem
po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA TRWA DO 22 PAŹDZIERNIKA
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą
PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA