Dziękujemy Współorganizatorom, Partnerom i Uczestnikom

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

28 września 2018

Szanowi Państwo Współorganizatorzy, Partnerzy i Uczestnicy

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy przeszedł do hitorii. W imieniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz swoim własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy przygotowali to wydarzenie wspólnie z nami, a także tym, którzy wzięli w nim udział , współtworząc jego skalę i przyczyniając się do niesamowitej atmosfery, która towarzyszyła wszystkim przez cały okres Zjazdu.DOKUMENT W WERSJI PDFORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE