UROCZYSTOŚCI W DOMU POLONII W WARSZAWIE

Miejsce spotkania: Dom Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

22 września 2018


W uroczystościach w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" udział wzięli m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" minister Henryk Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, Rodzina śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego jako goście honorowi, goście V Zjazdu.

Decyzją Rady Krajowej Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Dom Polonii w Warszawie uhonorowano nadaniem imienia Prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Pomysłodawcy i założyciela "Wspólnoty Polskiej".

Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku dopełnili: Marszałek Stanisław Karczewski, prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski wraz z Wnukiem śp. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat przywołał swoje wspomnienia o śp. Profesorze, który jako twórca "Wspólnoty Polskiej" miał zawsze szeroko otwarte ramiona dla całej Polonii a jego Duch jest nadal żywy, dzieło kontynuowane przez Stowarzyszenie. Organizacja Zjazdu jest tego najlepszym przykładem - mówił Prezydent Pilat.

22 września 2018 roku Rada Krajowa Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" postanowiła ustanowić nagrodę imienia Prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Nagroda ma uczcić nie tylko założyciela i wieloletniego prezesa Wspólnoty Polskiej ale także w szczególny sposób wyróżnić osoby, które pracują dla całej wspólnoty polonijnej. Za aktywne dzieło budowy łączności między ośrodkami polonijnymi a Macierzą laureatem Nagrody im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego uhonorowany został Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski.

W hołdzie prezesom Wspólnoty Polskiej: Maciejowi Płażyńskiemu i Longinowi Komołowskiemu przepięknie odegrała na fortepianie dwa utwory Szopena, młoda, uzdolniona Zuzanna Moskwin.

W ogrodach Domu Polonii Marszałek Senatu znalazł czas na rozmowę z młodymi uczestnikami V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Rozmowa o roli młodzieży w krzewieniu polskości przerodziła się momentalnie w wyjątkowo serdeczną i przyjacielską dyskusję.OKOLICZNOŚCIOWY ZNACZEK POCZTY POLSKIEJ

Z okazji V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy Poczta Polska wprowadziła do obiegu nowy znaczek o wartości 2,60 zł, na którym przedstawiono biało-czerwoną flagę na tle mapy świata przedstawiającej zarysy kontynentów.
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA © : AGATA PAWŁOWSKA (PAI)
ZDJĘCIA © : SENAT RP


ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów