SPOTKANIE W DOMU POLONII W WARSZAWIE

Miejsce spotkania: Dom Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

22 września 2018


W ogrodach Domu Polonii Marszałek Senatu znalazł czas na rozmowę z młodymi uczestnikami V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Rozmowa o roli młodzieży w krzewieniu polskości przerodziła się momentalnie w wyjątkowo serdeczną i przyjacielską dyskusję. Całość spotkania była transmitowana w Internecie, w kanałach informacyjnych i mediach społęcznościowych Wspólnoty Polskiej i Polonijnej Agencji Informacyjnej .

Kolejnym punktem wieczornego spotkania była prezentacja projektu "Polska jest w Tobie", skierowanego do młodych przedstawicieli Polonii.

Projekt przybliżyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Szef Kancelarii Senatu min. Jakub Kowalski.

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" przypomniał, że jest to pomysł wpisujący się w tradycję programów dla młodzieży polonijnej realizowanych przez Senat RP i Wspólnotę Polską, takich chociażby jak "Lato z Polską" .
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKA


ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów