Spotkanie marszałka Stanisława Karczewskiego z młodzieżą polską i polonijną

Miejsce spotkania: Dom Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

22 września 2018


Po sesji plenarnej kończącej parlamentarną część obrad Zjazdu, w Domu Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z młodzieżą polonijną i młodymi Polakami - wolonariuszami pomagającymi w przygotowaniu i przebiegu Zjazdu.

Marszałek wyraził uznanie dla ich pracy i zachęcał do uczestniczenia w programach skierowanych dla młodych Polaków i Polonii w tym z nowej perspektywy jakim są np staże w polskim parlamencie. Jak wyjaśnił uzupełniając wypowiedź minister Jakub Kowalski taka perspektywa pojawi się niebawem i będzie łatwo dostępna dla młodzieży chcącej bliżej poznać pracę Senatu .

Ze strony młodzieży usłyszał podziękowania za możliwość ich uczestniczenia w tak ważnym, historycznym wydarzeniu oraz deklarację dalszej pomocy przy kolejnych przedsięwzięciach związanych z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą.STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKA


ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów