UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU W PARLAMENCIE RP

Sejm Rzeczyspospolitej Polskiej

20 września 2018


Uroczyste otwarcia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywającego się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonało się w polskim parlamencie, sali plenarnej Sejmu RP. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w Sejmie RP.


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwracając się do Polonii i Polaków z zagranicy marszałek powiedział, że odzyskanie niepodległości to wielkie wspólne osiągnięcie wszystkich Polaków – żyjących w kraju i poza granicami. „Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” – mówił marszałek. Przypomniał losy polskiej emigracji od czasów upadku Powstania Listopadowego do emigracji po II wojnie światowej. Zaznaczył, że także Polacy, którzy wyemigrowali nie byliby sobą bez tego, co się zdarzyło w Polsce - od odzyskania niepodległości w 1918 r, poprzez Bitwę Warszawską, potem II wojnę światową, a wreszcie w czasach komunistycznej dyktatury, gdy Polacy buntowali się przeciwko systemowi w czasie polskich miesięcy – Października ’56 r., Marca ’68 r., Grudnia ’70 r., Czerwca „76 r. wreszcie Sierpnia 80 r. i upadku komunizmu.

Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski. Tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie” – mówił marszałek. Podkreślił, że choć dawno tam Polski nie ma oni trwają przy mowie i polskich obyczajach. To, zdaniem marszałka, wiele mówi o sile i atrakcyjności polskiej kultury. „To nasza duma, ale i odpowiedzialność” – dodał.

Aby Polonia i Polacy trwali przy polskości, Polska musi być dla nich punktem odniesienia i wartością” – podkreślił marszałek. Jego zdaniem, żeby tak się stało trzeba umacniać pozycję Polski w Europie. Podkreślił, że w zasięgu naszych możliwości jest Polska dobrze rządzona, solidarna, szybko odrabiająca dystans rozwojowy do tych państw europejskich, z którymi lubimy się porównywać.

Chcemy uchylać drzwi Zachodu naszym sąsiadom ze Wschodu. Polska ma w tym interes, bo zbliżając te kraje do Zachodu wspieramy również zamieszkałych w tych krajach Polaków” – mówił marszałek Karczewski. Zdaniem marszałka powinno się działać na rzecz podniesienia statusu społecznego Polaków żyjących na Wschodzie.

Marszałek wskazywał, że jeśli nie ma tam dostępu do polskich kanałów telewizyjnych to jest to problem Polski, jeśli nie ma dostępu do polskich szkół, to jest to problem Polski, jeśli polskie zabytki i polskie cmentarze niszczeją na Wschodzie to jest to problem Polski. „musimy znajdować pieniądze na ich konserwację i odbudowę – nie tylko po to, by pielęgnować narodową nostalgię, ale dlatego, że to jest dziedzictwo Rzeczypospolitej.

Marszałek mówił także o potrzebach Polonii na Zachodzie. O tym, że w Austrii i Niemczech Polacy nie są uznawani za mniejszość narodową, i że będą prowadzone rozmowy, by rozwiązać te problemy. Mówił o Polonii w Ameryce Południowej, gdzie Polska musi zainwestować w naukę języka polskiego i ośrodki kultury polskiej, bo „stara” emigracja odchodzi, a młodzi przestają mówić po polsku. Poinformował, że Senat będzie miał dla nich ofertę.

Marszałek powiedział, że w Polsce powstaje wielka koalicja partnerów, którzy będą wspierać polski rząd i Senat, by polskie dzieci z zagranicy mogły spędzać wakacje w Polsce. Zdaniem marszałka zetknięcie z żywym, polskim językiem, kontakt z rówieśnikami z Polski, dotknięcie naszej wspólnej historii - to unikalna szansa na pozyskanie tych młodych ludzi dla polskości i tę szansę Polska chce im stworzyć. Zaznaczył, że już w tej chwili wakacje na koloniach w Polsce spędza około dziesięciu tysięcy. „Chcemy, aby to było kilkadziesiąt tysięcy” – powiedział. Marszałek poinformował także, że trwają prace nad tym, by Polonia i Polacy za granicą mieli swojego przedstawiciela w Senacie.


Marszałek Sejmu Marek Kuchciński


arszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że dzisiaj polityka Polski zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji. Mówił, że "w każdym pokoleniu, Polacy za granicą, na emigracji walczyli wytrwale o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu".

Przypomniał, że Sejm ogłosił 2018 r. rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "W tej ważnej uchwale zapisaliśmy, że odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej".Premier rządu RP Mateusz Morawiecki


Cieszy nas, że Polacy chcą wracać do ojczyzny; rząd wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji zarobkowej” - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii. Jak podkreślił, działania na rzecz Polonii są jednym z priorytetów rządu. List w imieniu premiera odczytał szef jego gabinetu politycznego Marek Suski . Morawiecki podkreślił w nim, że Zjazd jest ważnym dla wszystkich wydarzeniem, które potwierdza "potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną".


Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski


Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski zwracał uwagę, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Wskazał, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była utrata niepodległości, która "położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad 100 lat". Dodał, że Zjazdy Polonii są "piękną manifestacją wspólnoty narodowej, a także troski o losy ojczyzny". Jest to też "piękna i ważna" tradycja, która łączy Polaków, żyjących poza granicami ojczyzny - zauważył.


Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska


Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska zauważyła, że cała działalność Polonii stanowi promocję dobrego imienia Polski; zapowiedziała, że w czasie Zjazdu będzie ten element życia polonijnego nagłaśniać.


Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat


Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat wskazał, że "w uczuciach emigrantów do ojczyzny niewiele się zmieniło od epoki romantycznych narodowych wieszczów". "Kochamy Polskę, cieszymy się wolną, nowoczesną i rozwijającą się ojczyzną. Przyjeżdżamy tu często, przyjeżdżają nasze dzieci, przyjeżdżać będą nasze wnuki, bo łączy nas Polska" - podkreślił. "Jesteśmy tu. Przybyliśmy dzisiaj do polskiego Sejmu, do świątyni demokratycznej Polski, bo łączy nas Niepodległa" - oświadczył.


Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys


Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys podkreśliła, że język polski na Wschodzie przetrwał dzięki Kościołowi. To Związek - nie zważając na możliwe represje - prowadzi 130 ośrodków nauczania języka polskiego - dodała. "Bardzo dużo zależy od nas, od naszej postawy, naszej wiary, naszej determinacji. To my, każdy w swoim kraju, jesteśmy dla Polski i przez nasz pryzmat jest odbierana Polska - dobrze, lub źle. Więc niech Polska będzie odbierana zawsze, jako potęga, jako kraj z ogromną historią, kraj niezłomny, jako kraj solidarności".
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA © : AGATA PAWŁOWSKA (PAI)
ZDJĘCIA © : SENAT RP
POLSKIE RADIO 24.PL

Trwa V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Mateusz Morawiecki napisał list


- Cieszy nas, że Polacy chcą wracać do ojczyzny; rząd wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji zarobkowej - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii. Jak podkreślił, działania na rzecz Polonii są jednym z priorytetów rządu.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który rozpoczął się w czwartek i potrwa do soboty. Zjazd organizowany jest w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

List w imieniu szefa rządu odczytał szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Morawiecki podkreślił w nim, że Zjazd jest ważnym dla wszystkich wydarzeniem, które potwierdza "potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną".

Premier zaznaczył, że tegoroczny Zjazd odbywa się w szczególnym roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. - Tworzy (to) wyjątkową okazję do dialogu na temat przyszłości i rozwoju działań służących budowaniu wspólnoty Polaków żyjących na całym świecie, w kształtowaniu narodowej tożsamości i poczucia dumy ze wspólnych korzeni - napisał Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "wszyscy dobrze pamiętamy i chcemy pamiętać, że to dzięki wysiłkom rodaków mieszkających w kraju i za granicą nasz naród był w stanie podjąć największe wyzwanie w swojej historii". - Odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie - wskazał. Zdaniem premiera, niezmierną zasługą Polaków mieszkających za granicą jest "utrzymywanie polskości poprzez przekazywanie - z pokolenia na pokolenie - ojczystej tradycji, religii i języka".

- Nasza ojczyzna głęboko osadzona w historii i kulturze, dynamicznie się rozwija. Polska jest dzisiaj państwem nowoczesnym, otwartym na świat. Świadomość, że dobrze wykorzystujemy szansę rozwoju, pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, znaczący wkład w ten proces wnosi właśnie Polonia.

- Cieszy nas to, że Polacy chcą jednak wracać do ojczyzny, że dostrzegając potencjał polskiej gospodarki, podejmują starania by znaleźć w kraju możliwość rozwijania swojej kariery - napisał premier. Zapewnił, że rząd "wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji zarobkowej". Morawiecki oświadczył, że działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą są jednym z priorytetów polityki jego rządu. - Życzę państwu inspirujących obrad, które zaowocują aktywnością dla dobra Polski i Polaków rozsianych po całym świecie - zwrócił się premier do uczestników Zjazdu.


https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/2192127

RADIO MARYJA

V ŚwiatowYo Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Tegoroczny piąty światowy zjazd przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy w kraju jest szczególny odbywa się, bowiem w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cel spotkania to odpowiedź na fundamentalne pytania: w jaki sposób budować tożsamość narodową za granicą i jak działać na rzecz poprawy i obrony dobrego imienia Polski?

– Takie wydarzenie, jak sytuacja chociażby z pomnikiem w Jersey City pokazała, że musimy być gotowi na to, żeby móc działać. Stanąć dość szybko ramię w ramię i sprawnie bronić dobrego imienia państwa polskiego – mówi szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski.

Największym problemem dla Polonii jest zachowanie tożsamości narodowej młodego pokolenia – podkreśla Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata.

– Trudno jest zachować język ojczysty, kiedy na co dzień chodzi się do angielskiej szkoły i ma się kolegów, którzy mówią po angielsku. Muszę przyznać, że nawet u nas na obozach, mimo tego że są rozkazy, że pieśni śpiewamy po polsku, to młodzież skłonna jest mówić po angielsku – akcentuje przewodnicząca Rady Polonii Świata.

W zjeździe polonijnym udział weźmie blisko 600 osób z różnych środowisk, w tym duża grupa duchownych, podkreśla współorganizator spotkania Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

– Po raz pierwszy odbywa się forum, które jest dedykowane właśnie polskim duchownym. Księżom pracującym poza granicami kraju. Staramy się wszystkim uzmysławiać, jak wielka jest rola polskich księży, misji katolickich, poza granicami kraju – wskazuje.

W spotkaniu udział biorą także przedstawiciele Rady Oświaty Polonijnej. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się w środę z członkami rady by poinformować o nowym projekcie: specjalnych podręcznikach dla polskiej młodzieży kształcącej się poza krajem. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ruszyć z projektem od przyszłego roku. Minister rozmawiała także na temat wyzwań stojących przed oświatą polonijną.

To m.in. spełnienie postulatu nauczycieli środowisk oświatowych, aby nauczyciel uczący za granicą, polski nauczyciel, mógł ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego. To również spełnienie postulatu, który dotyczył zmiany nazwy tzw. „espeków”, czyli szkolnych punków konsultacyjnych, na polskie szkoły – podkreśla Anna Ostrowska, rzecznik MEN.

Jednak potrzeb Polonii oświatowej jest wciąż wiele – zaznacza Agnieszka Grochola, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

– Są szkoły, które są wspierane w stu procentach przez państwo polskie, to tak zwane szkolne punkty konsultacyjne. Są także szkoły społeczne, które już na taką pomoc liczyć nie mogą. Jestem dyrektorem takiej szkoły społecznej. Jest nam trudno i ciężko dlatego, że co roku nie wiemy, z czym będziemy musieli się zmierzyć – wskazuje wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii.

Poza dyskusją o najważniejszych problemach, jak podkreśla Jolanta Tatara, prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej, zjazd polonijny, ma także inny wymiar – ten czysto ludzki.

– To jest rozmowa, słuchanie, spotkanie przyjaciół i to jest największa wartość jakiej można sobie życzyć. Dlatego wszyscy przyjeżdżamy z ogromną radością – akcentuje Jolanta Tatara.


http://www.radiomaryja.pl/informacje/v-swiatowy-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy/Anna Schmidt-Rodziewicz, poseł PiS, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą / Radio Maryja

POLSKIE RADIO 24.PL

Marek Kuchciński: Polacy na emigracji walczyli o zachowanie dziedzictwa narodowego


- Dzisiaj polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji - podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Jak ocenił, "w każdym pokoleniu, Polacy za granicą, na emigracji walczyli wytrwale o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu".

Kuchciński powitał uczestników Zjazdu podczas czwartkowego posiedzenia inaugurującego wydarzenie w Sali Plenarnej Sejmu. - Witam serdecznie państwa, którzy przybyli ze wszystkich stron świata, by w ten szczególny sposób uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreślił marszałek.

Jak przypomniał, Sejm ogłosił 2018 r. rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - W tej ważnej uchwale zapisaliśmy, że odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej - mówił Kuchciński.

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że Polacy są narodem, którego jedna trzecia obywateli mieszka poza granicami naszego kraju. - Ten stan wynika z dramatycznych konsekwencji i skutków II wojny światowej, ale wiąże się także z wielkimi falami emigracji politycznej i ekonomicznej, które następowały później, aż do pierwszych dekad XXI wieku - powiedział.

- Dzisiaj polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani - oświadczył Kuchciński.

Przekonywał, że "Polska jest naszym wspólnym dobrem". - Możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu, Polacy za granicą, na emigracji walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu - stwierdził marszałek Sejmu. Jak wskazał, nasi rodacy mają "wielkie zasługi" dla Polski.

Kuchciński zaznaczył, że Polska należy do NATO i Unii Europejskiej również dzięki staraniom Polonii. - Musimy o tym pamiętać i chcemy o tym przypominać - powiedział.


https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2192114,Marek-Kuchcinski-Polacy-na-emigracji-walczyli-o-zachowanie-dziedzictwa-narodowego

SEJM RP

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Inauguracyjne posiedzenie w Sali Plenarnej


„Łączy nas Niepodległa” - pod takim hasłem odbywa się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który potrwa do soboty. W Zjeździe bierze udział ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Zjazd zainaugurowało w czwartek posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitał marszałek Marek Kuchciński. - Jesteśmy narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. Dziś polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedlani. Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego Narodu - powiedział Marszałek Sejmu.

W Sali Plenarnej zasiedli delegaci oraz zaproszeni goście. Marszałek Kuchciński podkreślił zasługi Polaków mieszkających poza granicami kraju w czasie transformacji ustrojowej i po 1989 r. -Pragnę podziękować szczególnie tym organizacjom, które niosły pomoc naszemu Narodowi, Polsce, w czasach walki o wolność w II poł. XX w. Korzystaliśmy z tej pomocy w bardzo dużym stopniu. Po roku 1989 znaczenie i rola Polonii nie malała. Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem, także dzięki staraniom państwa, Polonii. Musimy o tym pamiętać i chcemy o tym przypominać - podkreślił Marek Kuchciński.

Podczas inauguracji głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. - Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu. Marszałek Senatu podkreślił także rolę, jaką emigracja pełniła w historii Polski. - Bez was my tu w kraju nie bylibyśmy sobą. Polonia i Polacy za granicą są wielką polską wartością. Stanowią nieodłączny element tego, co nazywamy marką „Polska”. Przypominamy o tym z dumą i satysfakcją w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wasz sukces służy budowie wizerunku Polski jako kraju ludzi pracowitych, przedsiębiorczych, otwartych na wyzwania, dobrze wykształconych, których każdy chce mieć za współobywateli. Nasz sukces kraju, który dobrze wykorzystuje niebywałą szansę, jaką w ciągu ostatnich 30 lat dała mu historia, służy wam w budowie waszej pozycji społecznej w krajach waszego zamieszkania. Dzięki temu Polonia i Polacy za granicą mogą służyć Polsce, mogą otwierać dla niej możliwości, mogą neutralizować jej nieprzyjaciół. Jednym słowem mogą służyć temu, co nazywamy „soft power” - miękką potęgą - powiedział marszałek Karczewski.

Zgromadzeni w Sali plenarnej Sejmu RP delegaci w skupieniu wysłuchali listu od premiera Mateusza Morawieckiego. Odczytał go Marek Suski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szef Rządu skierował do delegatów ważne przesłanie, że Zjazd potwierdza potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną. "Wszyscy dobrze pamiętamy i chcemy pamiętać, że to dzięki wysiłkom rodaków mieszkających w kraju i za granicą nasz naród był w stanie podjąć największe wyzwanie w swojej historii - odzyskanie niepodległości oraz utrzymanie ducha wolnej Polski nie byłoby możliwe bez zaangażowania Polaków żyjących na obczyźnie. Cieszy nas to, że Polacy chcą jednak wracać do ojczyzny, że dostrzegając potencjał polskiej gospodarki, podejmują starania by znaleźć w kraju możliwość rozwijania swojej kariery" - napisał w korespondencji Mateusz Morawiecki.

Przed posiedzeniem w Parlamencie delegaci złożyli wiązanki pod tablicami ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz senatorów II RP poległych podczas II wojny światowej.


http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=1A75DBA4191995DFC125830E004B9079

SENAT RP

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Inauguracyjne posiedzenie w Sali Plenarnej


Marszałek Senatu otworzył V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 20 września 2018 r. w polskim parlamencie otworzył V Światowy Zjazd Polonii i Polaków poza Granicami, który odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek powiedział, że odzyskanie niepodległości to wielkie wspólne osiągnięcie wszystkich Polaków – żyjących w kraju i poza granicami.

„Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” – mówił marszałek. Przypomniał losy polskiej emigracji od czasów upadku Powstania Listopadowego do emigracji po II wojnie światowej. Zaznaczył, że także Polacy, którzy wyemigrowali nie byliby sobą bez tego, co się zdarzyło w Polsce - od odzyskania niepodległości w 1918 r, poprzez Bitwę Warszawską, potem II wojnę światową, a wreszcie w czasach komunistycznej dyktatury, gdy Polacy buntowali się przeciwko systemowi w czasie polskich miesięcy – Października ’56 r., Marca ’68 r., Grudnia ’70 r., Czerwca „76 r. wreszcie Sierpnia 80 r. i upadku komunizmu.

„Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski. Tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie” – mówił marszałek. Podkreślił, że choć dawno tam Polski nie ma oni trwają przy mowie i polskich obyczajach. To, zdaniem marszałka, wiele mówi o sile i atrakcyjności polskiej kultury. „To nasza duma, ale i odpowiedzialność” – dodał.

„Aby Polonia i Polacy trwali przy polskości, Polska musi być dla nich punktem odniesienia i wartością” – podkreślił marszałek. Jego zdaniem, żeby tak się stało trzeba umacniać pozycję Polski w Europie. Podkreślił, że w zasięgu naszych możliwości jest Polska dobrze rządzona, solidarna, szybko odrabiająca dystans rozwojowy do tych państw europejskich, z którymi lubimy się porównywać.

„Chcemy uchylać drzwi Zachodu naszym sąsiadom ze Wschodu. Polska ma w tym interes, bo zbliżając te kraje do Zachodu wspieramy również zamieszkałych w tych krajach Polaków” – mówił marszałek Karczewski. Zdaniem marszałka powinno się działać na rzecz podniesienia statusu społecznego Polaków żyjących na Wschodzie.

Marszałek wskazywał, że jeśli nie ma tam dostępu do polskich kanałów telewizyjnych to jest to problem Polski, jeśli nie ma dostępu do polskich szkół, to jest to problem Polski, jeśli polskie zabytki i polskie cmentarze niszczeją na Wschodzie to jest to problem Polski. „musimy znajdować pieniądze na ich konserwację i odbudowę – nie tylko po to, by pielęgnować narodową nostalgię, ale dlatego, że to jest dziedzictwo Rzeczypospolitej.

Marszałek mówił także o potrzebach Polonii na Zachodzie. O tym, że w Austrii i Niemczech Polacy nie są uznawani za mniejszość narodową, i że będą prowadzone rozmowy, by rozwiązać te problemy. Mówił o Polonii w Ameryce Południowej, gdzie Polska musi zainwestować w naukę języka polskiego i ośrodki kultury polskiej, bo „stara” emigracja odchodzi, a młodzi przestają mówić po polsku. Poinformował, że Senat będzie miał dla nich ofertę.

Marszałek powiedział, że w Polsce powstaje wielka koalicja partnerów, którzy będą wspierać polski rząd i Senat, by polskie dzieci z zagranicy mogły spędzać wakacje w Polsce. Zdaniem marszałka zetknięcie z żywym, polskim językiem, kontakt z rówieśnikami z Polski, dotknięcie naszej wspólnej historii - to unikalna szansa na pozyskanie tych młodych ludzi dla polskości i tę szansę Polska chce im stworzyć. Zaznaczył, że już w tej chwili wakacje na koloniach w Polsce spędza około dziesięciu tysięcy. „Chcemy, aby to było kilkadziesiąt tysięcy” – powiedział. Marszałek poinformował także, że trwają prace nad tym, by Polonia i Polacy za granicą mieli swojego przedstawiciela w Senacie.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że dzisiaj polityka Polski zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji. Mówił, że "w każdym pokoleniu, Polacy za granicą, na emigracji walczyli wytrwale o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu".

Przypomniał, że Sejm ogłosił 2018 r. rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. "W tej ważnej uchwale zapisaliśmy, że odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej".

„Cieszy nas, że Polacy chcą wracać do ojczyzny; rząd wspiera i będzie wspierał powroty rodaków z emigracji zarobkowej” - napisał premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników V Światowego Zjazdu Polonii. Jak podkreślił, działania na rzecz Polonii są jednym z priorytetów rządu.

List w imieniu premiera odczytał szef jego gabinetu politycznego Marek Suski. Morawiecki podkreślił w nim, że Zjazd jest ważnym dla wszystkich wydarzeniem, które potwierdza "potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza macierzą oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną".

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski zwracał uwagę, że Polacy są jednym z najbardziej rozproszonych narodów europejskich. Wskazał, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była utrata niepodległości, która "położyła się cieniem na dziejach Polski na ponad 100 lat". Dodał, że Zjazdy Polonii są "piękną manifestacją wspólnoty narodowej, a także troski o losy ojczyzny". Jest to też "piękna i ważna" tradycja, która łączy Polaków, żyjących poza granicami ojczyzny - zauważył.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat wskazał, że "w uczuciach emigrantów do ojczyzny niewiele się zmieniło od epoki romantycznych narodowych wieszczów". "Kochamy Polskę, cieszymy się wolną, nowoczesną i rozwijającą się ojczyzną. Przyjeżdżamy tu często, przyjeżdżają nasze dzieci, przyjeżdżać będą nasze wnuki, bo łączy nas Polska" - podkreślił. "Jesteśmy tu. Przybyliśmy dzisiaj do polskiego Sejmu, do świątyni demokratycznej Polski, bo łączy nas Niepodległa" - oświadczył.

Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys podkreśliła, że język polski na Wschodzie przetrwał dzięki Kościołowi. To Związek - nie zważając na możliwe represje - prowadzi 130 ośrodków nauczania języka polskiego - dodała. "Bardzo dużo zależy od nas, od naszej postawy, naszej wiary, naszej determinacji. To my, każdy w swoim kraju, jesteśmy dla Polski i przez nasz pryzmat jest odbierana Polska - dobrze, lub źle. Więc niech Polska będzie odbierana zawsze, jako potęga, jako kraj z ogromną historią, kraj niezłomny, jako kraj solidarności.

Perwszy Dzień Zjazdu zakończył koncert galowy w Teatrze Wielkim pt. "Nasza Niepodległa 1918 - 2018". Do wagi pieśni patriotycznych w polskiej historii nawiązał, otwierając galę, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który przypomniał, że pieśni te towarzyszyły Polakom "we wszystkich chwilach tragicznych, ale i podniosłych". Pieśni te - jak mówił - "dawały nadzieję, podnosiły na duchu, łączyły i sprawiały, że czuliśmy się wspólnotą niezależnie od tego, w jakiej byliśmy sytuacji, na jakim żyliśmy kontynencie".

"Spójrzmy dziś w to minione stulecie, wsłuchajmy się raz jeszcze w nasze dzieje opowiedziane słowami pieśni patriotycznych, poczujmy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że nie przegapiliśmy żadnej szansy, by być narodem wolnym i niezależnym, który bez kompleksów i bez fałszywej skromności może patrzeć w swoją przyszłość dziś, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" - mówił marszałek. Podczas gali przmier Mateusz Morawiecki otrzymał z rąk prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" nagrodę im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, która przyznano po raz pierwszy za łączenie POlonii i POlakó z zagranicy z rodakami w kraju w jedną wspólnotę. Marszałek Karczewski za swoją działalność na rzecz rodaków poza granicami otrzymał od Rady Polonii Świata obraz przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego.

Otwarcie Zjazdu w parlamencie poprzedziła msza św. w intencji ojczyzny w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. „W wierze i Ewangelii dostrzegajmy nadal skuteczne środki umacniania naszej miłości do Ojczyzny. W żaden inny sposób nie możemy służyć naszej Ojczyźnie i jej niepodległości, jak żyjąc zgodnie z Ewangelią” - powiedział w homilii bp Wiesław Lechowicz, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej do Polonii.

Następnie przedstawiciele Polonii złozyli wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza i wiązanek w parlamencie pod tabliczmi ku czci Ojca św. Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, posłów poległych w czasie II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej i senatorów II RP poległych w czasie II wojny światowej.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy będzie trwał do 23 września 2018 r.

W kolejnych dniach ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata będzie debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.


https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10967,v-swiatowy-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy.html

MAREK KUCHCIŃSKI

„Łączy nas Niepodległa” – V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości główne organizacje polonijne zwołały V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy – jak piszą organizatorzy – nadając wydarzeniu specjalny charakter i niecodzienny wymiar.

Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Patronat honorowy nad Zjazdem objął prezydent Andrzej Duda.

Podczas inaugurującego Zjazd posiedzenia w parlamencie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że jesteśmy Narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. – Ten stan wynika z dramatycznych skutków II wojny światowej. Wiąże się także z wielkimi falami emigracji politycznej i ekonomicznej, które następowały później, aż do XXI wieku – powiedział marszałek. Zaznaczył także, że dzisiaj polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedleni.

– Polska jest naszym wspólnym dobrem. I możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu – mówił marszałek.

Marszałek podkreślił, że po 1989 roku znaczenie i rola Polonii nie malała. – Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. NATO, UE to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem – także dzięki staraniom Państwa – Polonii – powiedział Kuchciński. Ale przykłady wspierania rodaków w kraju i oddania dla Ojczyzny widoczne są także współcześnie. To są festiwale kultury polonijnej, polskie szkoły, audycje nadawane przez polonijne media i wiele innych rodzajów działalności kolejnych pokoleń Polaków mieszkających za granicą.

Przypomniał, że Sejm ogłosił 2018 r. rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – W tej ważnej uchwale zapisaliśmy, że odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej – zaznaczył.

Marek Kuchciński podziękował rodakom za wielkie zasługi dla Polski, pomoc naszemu narodowi w czasach walki o wolność w drugiej połowie XX wieku, a także tym, którzy dziś pracując za granicą, wspierają swoje rodziny w kraju i przyczyniają się do jego rozwoju.


http://www.marekkuchcinski.pl/wydarzenia/laczy-nas-niepodlegla-v-swiatowy-zjazd-polonii-polakow-zagranicy/

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączy nas Niepodległa – V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin uczestniczy w rozpoczynającym się dzisiaj V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Obrady zainaugurował marszałek Senatu Stanisław Karczewski w imieniu komitetu honorowego podczas dzisiejszej sesji plenarnej w sali obrad Sejmu. Tegoroczny Zjazd pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” ma wyjątkowy charakter, ponieważ stanowi główny punkt polonijnych obchodów z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przez cztery dni ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata będzie debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W skład Komitetu Honorowego wchodzą m.in.: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, szef MSZ Jacek Czaputowicz i szef MSWiA Joachim Brudziński.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.


http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/laczy-nas-niepodlegla-ndash-v-swiatowy-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy-8724.php

Polska Agencja Prasowa

MSZ: V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy (komunikat)


- MSZ informuje:
- Dwudziestomilionowa obecność Polonii i Polaków w świecie stanowi nie tylko potencjał i wyzwanie, ale również zobowiązanie – powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas inauguracji Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Szef MSZ zadeklarował, że w działaniach na rzecz polskiej racji stanu rodacy mieszkający za granicą - zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie - są niezwykle ważnym partnerem. Zauważył ponadto, iż środowiska polonijne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w świecie, w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, promocji gospodarczej Polski i przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Minister wyraził również wdzięczność organizacjom polonijnym za krzewienie prawdziwej, opartej na faktach narracji na temat historii Polski i jej miejsca w Europie i świecie. - Umacnianie polskości, miłości do Ojczyzny oraz języka polskiego możliwe jest tylko poprzez wspólny wysiłek dyplomatów, organizacji polonijnych, nauczycieli, rodziców i uczniów – dodał.

Minister Czaputowicz podkreślił, jak ważny jest rozwój za granicą oświaty i nauczania języka polskiego w celu podtrzymania polskości wśród młodych pokoleń rodaków za granicą. Wyraził jednocześnie satysfakcję ze wzrostu zainteresowania polską kulturą oraz nauką języka ojczystego i zaznaczył, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera wszelkie wysiłki na rzecz zwiększenia dostępności do nauki języka polskiego za granicą. - Liczymy na to, że polskie dzieci coraz liczniej będą mogły korzystać z oferty edukacyjnej nauczania w języku polskim, jaką tworzą wspierane także z funduszy konsularnych polskie szkoły społeczne działające przy organizacjach polonijnych, parafiach, stowarzyszeniach – powiedział szef MSZ.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywający się w Warszawie w dniach 20-23 września br., został zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz Senatem RP oraz Radą Polonii Świata. Wydarzenie wpisuje się w narodowe obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości i gromadzi ponad 600 delegatów z całego świata.

[...]

(PAP) kom/ agzi/ pat/


http://centrumprasowe.pap.pl/cp/en/news/info/127554,,msz-v-swiatowy-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy-(komunikat);jsessionid=hCPygi32LAYKN9PkpklVcHKN.undefined

ZNAD NIEMNA

W Warszawie obraduje V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 20 września 2018 r. w polskim parlamencie otworzył V Światowy Zjazd Polonii i Polaków poza Granicami, który odbywa się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek powiedział, że odzyskanie niepodległości to wielkie wspólne osiągnięcie wszystkich Polaków – żyjących w kraju i poza granicami.

„Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą” – mówił marszałek. Przypomniał losy polskiej emigracji od czasów upadku Powstania Listopadowego do emigracji po II wojnie światowej. Zaznaczył, że także Polacy, którzy wyemigrowali nie byliby sobą bez tego, co się zdarzyło w Polsce – od odzyskania niepodległości w 1918 r, poprzez Bitwę Warszawską, potem II wojnę światową, a wreszcie w czasach komunistycznej dyktatury, gdy Polacy buntowali się przeciwko systemowi w czasie polskich miesięcy – Października ’56 r., Marca ’68 r., Grudnia ’70 r., Czerwca ’76 r. wreszcie Sierpnia ’80 r. i upadku komunizmu.

„Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski. Tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie” – mówił marszałek. Podkreślił, że choć dawno tam Polski nie ma oni trwają przy mowie i polskich obyczajach. To, zdaniem marszałka, wiele mówi o sile i atrakcyjności polskiej kultury. „To nasza duma, ale i odpowiedzialność” – dodał.

Za SENAT RP - tekst z portalu Senatu RP

[...] skrót redakcyjny


http://znadniemna.pl/33368/warszawie-pracuje-v-swiatowy-zjazd-polonii-polakow-zagranicy/

RADIO RAMPA

W Warszawie obraduje V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


W Sejmie zainaugurował obrady V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Obrady otworzył marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Poinformował, że niebawem rozpoczną się prace nad realizacją postulatu Polonii i ustanowieniem w polskim parlamencie przedstawiciela Polonii i Polaków za granicą.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w uchwale z okazji ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu Stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapisano, iż dokonało się ono nie tylko poprzez walkę na polach bitew, ale także i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej.

Także premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez ministra Marka Suskiego zadeklarował, że polski rząd wspiera i będzie wspierał powroty Polaków z emigracji zarobkowej. Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski podkreślił, że ranga nadana Zjazdowi przez polskie władze potwierdza, jak wielką wagę sprawy Polonii i Polaków z Zagranicy mają w dzisiejszej Polsce.

Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska mówiła, że rodaków żyjących za granicą łączy z Polską historia, ludowe tańce i piosenki, duszpasterze, Wigilie przy rodzinnym stole i polski język. Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys dziękowała polskim władzom za pomoc Polakom na Wschodzie, między innymi za Kartę Polaka.

Podczas uroczystej inauguracji w sali plenarnej Sejmu głos za brali także między innymi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena Kamiński oraz prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Piłat.

Zjazd potrwa do 23 września. W kolejnych dniach delegaci będą debatować w ramach siedmiu forów tematycznych.

(IAR)


http://radiorampa.com/v-swiatowy-zjazd-polonii-i-polakow-z-zagranicy/

WILNOTEKA

Rozpoczyna się Światowy Zjazd Polonii


W czwartek, 20 września, w Warszawie rozpoczyna się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Jak zapowiedział szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski, będzie to okazja do wspólnego szukania odpowiedzi, w jaki sposób budować tożsamość narodową za granicą i działać na rzecz poprawy i obrony dobrego imienia Polski.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej minister Jakub Kowalski podkreślił, że tegoroczny zjazd odbywa się w szczególnym momencie – roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził nadzieję, że podczas tego spotkania będzie okazja do dyskusji pomiędzy senatorami a Polonią na temat wypracowania lepszego modelu wspierania Polaków mieszkających za granicą, tak by był on bardziej efektywny.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski mówił, że przesłanie Zjazdu będzie skierowane nie tylko do Polonii, lecz także do Polaków żyjących w kraju. Będzie nim – jak zaznaczył – pokazanie, „jak wielką rolę w odzyskaniu niepodległości, podtrzymywaniu ducha polskiego, odgrywała Polonia i Polacy za granicą”. Według D.P. Bonisławskiego zjazd będzie również „drogowskazem”, jak skutecznie poza granicami naszego kraju „podtrzymywać polskość”.

Obrady V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy zainauguruje marszałek senatu Stanisław Karczewski – w imieniu komitetu honorowego – podczas sesji plenarnej 20 września, w sali obrad sejmu.

W radiowej Jedynce marszałek mówił dziś, że dialog partnerski pomiędzy Polską a Polakami z Zagranicy jest coraz głębszy, a zainteresowanie współpracą coraz większe. „Bardzo zależy nam na tym, aby poszukiwać nowych, młodych liderów. Chcemy zmiany pokoleniowej. Bardzo wielu młodych ludzi jest zainteresowanych współpracą z Polską i bardzo nam na tym zależy. Jedną z form naszego wsparcia Polonii będzie kładzenie jeszcze większego nacisku i wydawanie jeszcze większych pieniędzy na wypoczynek w Polsce młodych Polaków mieszkających za granicą i mających inne obywatelstwo” – mówił S. Karczewski na antenie Polskiego Radia.

Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata będzie debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Senat RP w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Obrady potrwają do niedzieli.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy został objęty honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. W składzie Komitetu Honorowego znaleźli się m.in.: marszałek sejmu Marek Kuchciński, marszałek senatu Stanisław Karczewski, wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin, wicepremier minister kultury Piotr Gliński, szef MSZ Jacek Czaputowicz, szef MSWiA Joachim Brudziński.

Na podstawie: PAP, IAR


http://www.wilnoteka.lt/artykul/rozpoczyna-sie-swiatowy-zjazd-polonii

BUMERANG POLSKI

Rozpoczął sie V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy


Uroczyste otwarcia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, odbywającego się w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dokonało się w polskim parlamencie, sali plenarnej Sejmu RP. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w Sejmie RP raz msza św. w archikatedrze Św. Jana na warszawskim Starym Mieście. Tego samego dnia uczestnicy Zjazdu spotkali się w ogrodach Pałacu prezydenckiego z parą prezydencką . Wieczorem odbył się w Teatrze Wielkim uroczysty koncert pt. Nasza Niepodległa.

Na Zjazd przyleciała kilkunastoosoba grupa Polaków z Australii. Bumerang Polski jest też obecny. Wkrótce nasze relacje. Tymczasem zobaczcie aktualnosci zjazdowe na stronie wspólorganizatora Zjazdu - "Wspólnoty Polskiej"


http://www.bumerangmedia.com/2018/09/rozpocza-sie-v-swiatowy-zjazd-polonii-i.htmlORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE