Światowe Forum Edukacji Polonijnej

Miejsce obrad: Ośrodek Rozwoju Edukacji

21 września 2018


W obradach Światowym Forum Edukacji Polonijnej które jest częścią V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wzięła udział minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska

Szefowa MEN poinformowała uczestników Forum, że ukończone zostały prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej możliwość awansu zawodowego dla nauczycieli polonijnych, a dotychczasowe szkolne punkty konsultacyjne otrzymają nazwę "polska szkoła".

Oświata polonijna jest jednym z najważniejszych filarów podtrzymywania i wzmacniania polskości poza krajem. Placówki edukacyjne służą nie tylko nauce języka, lecz także rozwijaniu kultury i tradycji oraz podtrzymywaniu stosunków społecznych z innymi osobami mówiącymi w tym samym języku. To właśnie szkoła staje się ośrodkiem życia Polonii i Polaków na danym terenie.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
ZDJĘCIA: AGATA PAWŁOWSKAUczestnicy Forum Edukacji Polonijnej z wizytą w Muzeum Katyńskim


W sobotę, 22 września 2018 r. Muzeum Katyńskie gościło przedstawicieli Światowego Forum Edukacji Polonijnej. Uczestnicy Forum Edukacji wyruszyli do muzeum na wizytę studyjną.

Spotkanie zrealizowano w ramach V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy organizowanego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Sławomir Frątczak - kierownik Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego przedstawił historię oraz dzieje powstania placówki muzealnej na warszawskiej Cytadeli, a dr Bartłomiej Bydoń przeprowadził warsztaty dotyczące możliwości wykorzystania muzealiów i pamiątek rodzinnych podczas lekcji historii i języka polskiego. Następnie uczestnicy spotkania zwiedzili ekspozycję Muzeum Katyńskiego oraz uczetniczyli w projekcji filmu "Sztafeta".

Pobyt w tak szczególnym dla polskiej historii miejscu wywołał wiele wzruszeń.ZDJĘCIA:


NAUCZYCIEL POLONIJNY 2018

Miejsce: Światowe Forum Edukacji Polonijnej

21 września 2018


W ramach Światowego Forum Edukacji Polonijnej dokonano wręczenia nagród w konkursie Nauczyciel Polonijny 2018.

Z rąk Minister Edukacji Narodowej- Anna Zalewska, Senator Janiny Sagatowskiej, Tomasza Różniaka Tomasz Różniak członka Zarządu Krajowego Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nagrody otrzymały:

Jolanta Szybka (Francja) - sekcja polska w Strasburgu,
Renata Maciejczak (Irlandia) - Polska Szkoła w Galway / Polish School in Galway im. W. Szymborskiej,
Sylwia Woźniak (Włochy) - SPK w Rzymie Szkola Polska w Rzymie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych!
o wspieraniu oświaty polonijnej

Miejsce: Światowe Forum Edukacji Polonijnej

21 września 2018


Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska o wspieraniu oświaty polonijnej podczas Światowego Forum Edukacji Polonijnej, zorganizowanego w Ośrodek Rozwoju Edukacji
Rada Oświaty Polonijnej z udziałem Minister Anny Zalewskiej

Miejsce: Ministerstwo Edukacji Narodowej

19 września 2018


19 września 2018 r. z udziałem Minister Anny Zalewskiej odbyło się posiedzenie Rady Oświaty Polonijnej. z okazji V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Rada Oświaty Polonijnej (ROP) została powołana w 2010 roku. Do jej głównych zadań należy przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą, przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty polskiej za granicą, a także konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady reprezentują największe środowiska oświatowe na świecie (18 krajów). W ich skład wchodzą wszystkie formy nauczania języka polskiego i w języku polskim, tj. szkoły organizacji Polaków, szkoły w systemach oświaty krajów zamieszkania Polonii i Polaków za granicą oraz szkolne punkty konsultacyjne prowadzone przez MEN.ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE